Zatwierdzenie Statutu PZŁ przez Ministra Środowiska

W dniu 27 lutego 2019 r. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk zatwierdził nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego który uchwalony został przez XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w Sękocinie k. Warszawy. Z chwilą jego podpisania przez Ministra Środowiska Statut wchodzi w życie i jest obowiązujący.