Inwentaryzacja zwierzyny w Rejonie Hodowlanym Puszczy Augustowskiej

W dniu 25 lutego 2019 r. w Nadleśnictwie Augustów odbyło się spotkanie na którym dokonano oceny wyników przeprowadzonej inwentaryzacji zwierzyny w Łowieckim Rejonie Hodowlanym Puszczy Augustowskiej i określono rozmiar jej pozyskania na nadchodzący rok gospodarczy 2019/2020. Liczebność jeleniowatych w stosunku do roku ubiegłego wykazuje niewielki wzrost. Stan łosi oszacowano na poziomie ok. 900 szt, jeleni – 2800 szt., saren – 5800 szt. a stan dzika na bardzo niskim poziomie 170 szt.